KARIÉRA

Vyplňte potřebné
informace.
A vstupte mezi nás.

Registrace do databáze

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti v rámci skupiny AUTOCONT, do níž patří AUTOCONT a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 720 00 Ostrava, IČO: 043 08 697, Cloud4com, a.s. se sídlem U Uranie 954/17, 170 00 Praha. IČO: 246 60 329, DataSpring s.r.o. se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha, IČO: 288 08 681, Internet Projekt, s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha, IČO: 085 26 541, a oprávněným zaměstnancům společností skupiny Aricoma Group a.s. se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00 Praha, kam patří Cleverlance Enterprise Solutions a.s. se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha a AEC a.s. se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti AUTOCONT naleznete zde: https://www.autocont.cz/uchazeci.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Jaký obor jste studoval/studujete? *Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Informací o zpracování osobních údajů (https://www.autocont.cz/uchazeci) uchazečů o zaměstnání ve společnosti AUTOCONT.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

AUTOCONT již více než 27 let na českém a slovenském trhu pro své zákazníky úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie. Dlouhodobě se specializujeme na podniková řešení Microsoft Dynamics, které také sami interně používáme. Našich více než 120 architektů, konzultantů a programátorů Microsoft Dynamics AX/CRM/NAV se stará o více než 250 zákazníků v České republice a na Slovensku. Na začátku roku 2017 uvedl Microsoft na trh revoluční generaci podnikového řešení Dynamics 365 a na konci roku 2017 vstoupila do AUTOCONTU finanční skupina KKCG. A Microsoft Dynamics začal být v AUTOCONTU fičák….